ΠΟΙΟΤΗΤΑ

Εμφιαλωση στην πηγή με τις πιο σύγχρονες προδιαγραφές

Το Φυσικό Μεταλλικό Νερό ZARO's εμφιαλώνεται στην πηγή με τις πιο σύγχρονες προδιαγραφές. Από το σημείο της υδροληψίας που βρίσκεται εντός των κτιριακών εγκαταστάσεων, μέσω ενός δικτύου ανοξείδωτων σωληνώσεων οδηγείται σε υπερσύγχρονα μηχανήματα χωρίς να υποστεί καμία επεξεργασία. 

Σύμφωνα με το εγκατεστημένο σύστημα ελέγχου ποιότητας για την πρόληψη οποιουδήποτε κινδύνου πραγματοποιούνται σε όλα τα κρίσιμα στάδια της παραγωγής συνεχείς έλεγχοι του νερού, των πρώτων υλών συσκευασίας και της υγιεινής των εγκαταστάσεων καθώς και τελικοί έλεγχοι στα τελικά προϊόντα. Οι έλεγχοι αυτοί διασφαλίζουν ότι το νερό θα φτάσει τελικά στον καταναλωτή διατηρώντας την ίδια φυσικοχημική σύσταση και μικροβιακή καθαρότητα που είχε στην πηγή.


nitrika.jpg#asset:74

Ζήστε Υγιεινά

Τα άριστα χαρακτηριστικά του νερού μας δηλώνουν ότι είναι ένα μεταλλικό νερό εύπεπτο που δεν επιβαρύνει τον οργανισμό

Εφόσον μπορείτε!

Η ιδιαίτερη σύσταση του Φυσικού Μεταλλικού Νερού ZARO'S χαρακτηρίζεται από χαμηλή περιεκτικότητα σε Νάτριο, που το καθιστούν κατάλληλο για διαιτολόγιο πτωχό σε Νάτριο

Χημική ανάλυση ΙΓΜΕ 13/11/2007

pΗ: 7.8 (24οC), Ολική σκληρότητα: 7 οD, Αγωγιμότητα: 271μS/cm (25 οC), Στερεό υπόλειμμα: (260 οC): 150mg/l

ΚΑΤΙΟΝΤΑ/CATIONS Ca-2 Mg-2 Na+ K- NH4+ Fe Mn
(mg/l) 28.4 13.6 7 0.4 <0.26 <0.1 <0.005
ΑΝΙΟΝΤΑ/ANIONS Cl- SO4-2 HCO3- CO3-2 NO3- NO2- SiO2
(mg/l) 13.6 6.1 143 0.0 <5 <0.05 <5
Πολιτική Απορρήτου | © 2017 - Votomos S.A - All rights Reserved