ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

Ποιοτικός έλεγχος μέσω των συστημάτων ISO 9001:2000 και ΙSO 22000:2005

Πρωτεύων στόχος του Τμήματος Ποιοτικού Ελέγχου της ΖΑΡΟΣ Α.Ε, μέσω και των συστημάτων ISO 9001:2000 και ΙSO 22000:2005  που εφαρμόζει, είναι η διατήρηση της μοναδικής ποιότητας του νερού ZARO’S από την πηγή μέχρι τον καταναλωτή.

Προκειμένου να επιτευχθεί o σκοπός αυτός, στο Χημικό - Μικροβιολογικό Εργαστήριο της ΖΑΡΟΣ Α.Ε διεξάγονται καθημερινά δεκάδες αναλύσεις που καλύπτουν το σύνολο των προϊόντων της ημερήσιας παραγωγής και πιστοποιούν την υψηλή ποιότητα του νερού ZARO’S.

Περαιτέρω, η σταθερή χημική σύσταση του νερού της πηγής μας, επιβεβαιώνεται με τις ανά τρίμηνο χημικές αναλύσεις που διεξάγει για λογαριασμό της ΖΑΡΟΣ Α.Ε το Ινστιτούτο Γεωλογικών και Μεταλλευτικών Ερευνών (Ι.Γ.Μ.Ε), ενώ όσο αφορά  την άψογη  μικροβιολογική εικόνα του νερού ZARO’S, αυτή επιβεβαιώνεται ανά τακτικά χρονικά διαστήματα από τις αναλύσεις του Εργαστηρίου Μικροβιολογίας Τροφίμων και Νερών του Πανεπιστημίου Κρήτης 

Σε συμφωνία με το πρότυπο EN ISO 22000:2005

Σύστημα Διαχείρισης για την Ασφάλεια των τροφίμων για την εμφιάλωση, διανομή κι εμπορία φυσικού, μεταλλικού και ανθρακούχου νερού

Σε συμφωνία με το πρότυπο EN ISO 9001:2008

Σύστημα διαχείρισης για την Ποιότητα για την εμφιάλωση, διανομή κι εμπορία φυσικού, μεταλλικού και ανθρακούχου νερού

Η ΖΑΡΟΣ ΑΕ είναι πιστοποιημένη με το σήμα «κρήτη» από την Αγροδιατροφική Σύμπραξη κι έχει λάβει το ειδικό σήμα ποιότητας της Περιφέρειας Κρήτης

Πολιτική Απορρήτου | © 2017 - Votomos S.A - All rights Reserved